YSK Kurs-planen våren 2023 er klar!

Saltens Bilruterkonsernet er godkjent for å drive etterutdanning for yrkessjåfører.
Våre dyktige kursholdere underviser i YSK både for buss, gods og kombinerte kurs.

Yrkessjåfør-kompetanse (YSK)

Godstransport

Vi tilbyr alle kurstyper:

YSK Etterutdanning

Kombikurs: Førerkort C1, C1E, C, eller CE pluss D1, D1E, D eller DE

Godstransport:     Førerkort C1, C1E, C, eller CE            

Persontransport:  Førerkort D1, D1E, D eller DE      

Kursarrangør: Nordlandsbuss AS
Sted: Nordland, Bodø
Kursadresse: Stormyrveien 3, 8008 Bodø
Type: Åpent kurs/Gruppeundervisning
Undervisninstid: kl. 07:30 - 16:15
Varighet: 5 dager

Pris: 9 200,- NOK
(*ekskl. lastebil leie)

Opplæringsleder: Erling Olaussen

Se vår brosjyre
Kurs-plan VÅR 2023:
Uke 2 Kombikurs 9. januar 13. januar
Uke 4 Godstransport 23. januar 27. januar
Uke 6 Godstransport 6. februar 10. februar
Uke 8 Kombikurs 20. februar 24. februar
Uke 11 Godstransport 13. mars 17. mars
Uke 13 Kombikurs 27. mars 31. mars
Uke 16 Godstransport 17. april 21. april
Uke 19 Kombikurs 8. mai 12. mai
Uke 21 Godstransport 22. mai 26. mai
Uke 23 Kombikurs 5. juni 9. juni
Uke 24 Godstransport 12. juni 16. juni

*) Med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte

Meld deg på kurs via kursagenten portalen 

eller ta kontakt for et uforpliktende tilbud

 

Kursopplegget

 
Kursene gjennomføres i regi av SB-skolens egne, godkjente undervisningsplaner. 
Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus. 
Utdanningen består av fem dager à syv timer - tilsammen 35 timer.
Vi arrangerer i hovedsak dagkurs over 5 dager (mandag – fredag), men kveldskurs, kurs over flere enkeltdager og helgekurs over to helger kan også være aktuelt hvis behovet tilsier det.
Ta kontakt med våre opplæringsledere, og vi vil prøve å skreddersy et kursopplegg som er i tråd med dine ønsker

Oppmøte er obligatorisk, men det er ingen eksamen.
Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.
Gjennomføres ikke utdanningen i løpet av 6 måneder, må hele utdanningen tas på nytt.

Kursinnhold (modulene på kurset)

  • Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS.
  • Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, kjøretøyets konstruksjon og virkemåte.
  • Godstransporten. Vilkår og praksis.
  • Persontransporten. Vilkår og praksis.
  • Sikker atferd på veien.