YSK - etterutdanning for yrkessjåfører

Saltens Bilruterkonsernet er godkjent for å drive etterutdanning for yrkessjåfører.
Våre dyktige kursholdere underviser i YSK både for buss, gods og kombinerte kurs.

Vi tilbyr alle kurstyper:

Etterutdanning godstransport (lett lastebil/lastebil)
Etterutdanning persontransport (minibuss/buss)
Etterutdanning kombinert gods- og persontransport

Yrkessjåfør-kompetanse (YSK)
12.04.201612:32 seria demo

Kursarrangør: Nordlandsbuss AS
Sted: Nordland, Bodø
Kursadresse: Stormyrveien 3, 8008 Bodø
Type: Åpent kurs/Gruppeundervisning
Undervisninstid: kl. 07:30 - 16:15
Varighet: 5 dager

Pris: 8 700,- NOK

Opplæringsleder: Erling Olaussen

Neste kurs:

11.11.2019 -15.11.2019

02.12.2019 - 06.12.2019

09.12.2019 - 13.12.2019

Meld deg på kurs via kursagenten portalen her!

       

 

Kursopplegget

 
Kursene gjennomføres i regi av SB-skolens egne, godkjente undervisningsplaner. 
Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus. 
Utdanningen består av fem dager à syv timer - tilsammen 35 timer.
Vi arrangerer i hovedsak dagkurs over 5 dager (mandag – fredag), men kveldskurs, kurs over flere enkeltdager og helgekurs over to helger kan også være aktuelt hvis behovet tilsier det.
Ta kontakt med våre opplæringsledere, og vi vil prøve å skreddersy et kursopplegg som er i tråd med dine ønsker

Oppmøte er obligatorisk, men det er ingen eksamen.
Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.
Gjennomføres ikke utdanningen i løpet av 6 måneder, må hele utdanningen tas på nytt

Kursinnhold (modulene på kurset)

  • Veitransporten og samfunnet
  • Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy
  • Gods- og persontransportens vilkår
  • Gods- og persontransport i praksis
  • Sikker atferd på veien