YSK Kurs-planen våren 2023 er klar!

Saltens Bilruterkonsernet er godkjent for å drive etterutdanning for yrkessjåfører.
Våre dyktige kursholdere underviser i YSK både for buss, gods og kombinerte kurs.

Yrkessjåfør-kompetanse (YSK)

Godstransport

Vi tilbyr alle kurstyper:

YSK Etterutdanning

Kombikurs: Førerkort C1, C1E, C, eller CE pluss D1, D1E, D eller DE

Godstransport:     Førerkort C1, C1E, C, eller CE            

Persontransport:  Førerkort D1, D1E, D eller DE      

Kursarrangør: Nordlandsbuss AS
Sted: Nordland, Bodø
Kursadresse: Stormyrveien 3, 8008 Bodø
Type: Åpent kurs/Gruppeundervisning
Undervisninstid: kl. 07:30 - 16:15
Varighet: 5 dager

Pris: 9 200,- NOK
(*ekskl. lastebil leie)

Opplæringsleder: Erling Olaussen

Se vår brosjyre
Kurs-plan VÅR 2023:
Uke 19 Kombikurs 8. mai 12. mai
Uke 21 Godstransport 22. mai 26. mai
Uke 24 Godstransport 12. juni 16. juni
Uke 25 Kombikurs 19. juni 23. juni

*) Med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte

 

Meld deg på kurs via kursagenten portalen 

eller ta kontakt for et uforpliktende tilbud

 

 

 

Kursopplegget

 
Kursene gjennomføres i regi av SB-skolens egne, godkjente undervisningsplaner. 
Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus. 
Utdanningen består av fem dager à syv timer - tilsammen 35 timer.
Vi arrangerer i hovedsak dagkurs over 5 dager (mandag – fredag), men kveldskurs, kurs over flere enkeltdager og helgekurs over to helger kan også være aktuelt hvis behovet tilsier det.
Ta kontakt med våre opplæringsledere, og vi vil prøve å skreddersy et kursopplegg som er i tråd med dine ønsker

Oppmøte er obligatorisk, men det er ingen eksamen.
Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen.
Gjennomføres ikke utdanningen i løpet av 6 måneder, må hele utdanningen tas på nytt.

Kursinnhold (modulene på kurset)

  • Introduksjon, kjøreteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS.
  • Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, kjøretøyets konstruksjon og virkemåte.
  • Godstransporten. Vilkår og praksis.
  • Persontransporten. Vilkår og praksis.
  • Sikker atferd på veien.