Leie turbuss?

Ingressen er det første avsnittet i artikkelen. Den skal gi oppsummerende kortversjonen av artikkelen, og begynne med den viktige første setningen

Be om pris

En god informativ artikkel er ikke alltid like lett å skrive. Vi gir deg en aldri så liten oppskrift på hvordan du i alle fall har muligheten til å gjøre det.

Før du begynner å skrive bør du ha en sikker kilde og rikelig med bakgrunnsinformasjon. Notèr viktige ting og nøkkelord, og samle til slutt stoffet.