Hittegods Søndre Salten og Valnesfjord

Minner om at Nordlandsbuss IKKE kjører bussrutene i Bodø, Fauske, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Steigen, Hamarøy.

Har du glemt noe på våre busser? 
22.05.201712:14 Martin Overaa

Minner om at Nordlandsbuss IKKE kjører bussrutene i Saltenkommunene
(Bodø, Fauske, Beiarn, Saltdal, Sørfold, Steigen, Hamarøy) fra 01.01.2020.
Ny operatør på rutene i disse områdene er Boreal Buss as.
Kunder som har tilbakemeldinger på rutebusser i disse områdene bes bruke 
https://reisnordland.no/

Bruk dette skjemaet for å etterlyse det du har glemt på bussen

Andre kontaktmuligheter