Fagbrev yrkssjåfører

SB-Skolen tilbyr kurs som forbereder deg både til teorieksamen i yrkessjåførfaget for praksiskandidater og til den praktiske fagprøven.

Kurset omfatter emnene:

Planlegging og drift:
• Organisering av transportbedrifter
• Planlegging av transporttjenester
• Sikker og miljøvennlig transport
• Bedriftens krav til lønnsomhet
• Aktuelle lover og regler

Transport:
• Sikker og effektiv lasting og forflytting av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk
• Bruk av elektronisk verktøy til behandling av kommunikasjon og effektiv utføring av transportoppdrag
• Service og kundebehandling.

Som praksiskandidat må du gå opp til en tverrfaglig 5 timers sentralt gitt skriftlig eksamen i
VG3 yrkessjåførfaget før du kan melde deg opp til den praktiske fagprøven. At prøven er tverrfaglig, betyr at prøven gjelder flere fag.

Etter å ha bestått teorieksamen kan du melde deg opp til fagprøve som igjen fører til fagbrev.
Det stilles ingen formelle krav til gjennomføringen av den teoretiske eksamen.
For gjennomføring av den praktiske fagprøven stilles det krav om 5 års relevant arbeidserfaring.

Undervisningen til den eksamensforberedende delen baserer seg på klasseromsundervisning i tråd med pensum: Gruppearbeid, diskusjoner, oppgaveløsninger og eksamenstrening.
Undervisningen til fagprøven innbefatter teori, gjennomgang av vurderingskriteriene og praktisk demonstrasjon.

Kurset gjennomføres i Bodø/Fauske gjennom 3 eller 4 helgesamlinger.

Som medlem av en fagforening kan du i mange tilfeller søke om stipend til utdanning.

Frist for oppmelding til teorieksamen: etter avtale

Informasjon/oppmelding praksiskandidater gjøres via privatistportalen

 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Kursarrangør: Nordlandsbuss A/S

Sted: Nordland, Bodø

Kursadresse: Stormyrveien 3, 8008 Bodø
Type: Åpent kurs / gruppeundervisning

Undervisningstid: Etter nærmere avtale

Varighet: 3-4 helger

Pris: 10 500,-

Kontaktperson: Erling Olaussen

Telefon: 416 58 172

E-post: erling.olaussen@nordlandsbuss.no