Yrkessjåfør-kompetanse (YSK)

Våre dyktige kursholdere underviser i YSK både for buss, gods og kombinerte kurs.

Meld deg på kurs hos oss
12.04.201612:32 seria demo

Etterutdanning for yrkessjåfører

Saltens Bilruterkonsernet er godkjent for å drive etterutdanning for yrkessjåfører.
Vi tilbyr alle kurstyper:

  • Etterutdanning godstransport (lett lastebil/lastebil)
  • Etterutdanning persontransport (minibuss/buss)
  • Etterutdanning kombinert gods- og persontransport

Alle som vil arbeide som yrkessjåfør på lett lastebil/lastebil etter minibuss/buss må i framtiden skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet og gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år. 
Ordningen innføres i hele Europa som følge av nye EU-krav.
Du som yrkessjåfør er en viktig resursperson, og gjennom din kunnskap og erfaring kan du bidra til at vi får en trygg og sikker transport på norske veier.

Kursene holdes ved våre godkjente opplæringssteder i Bodø.
SB Skolens undervisningsansvarlige er våre egne opplæringsledere i Nordlandsbuss AS.
SB er ledende i Nord-Norge innen personbefordring, godstransport og miljø innehar dermed førstehåndskunnskap og bred erfaring innen fagområdene. Vi omsetter årlig for 550 millioner kroner, har 650 dyktige ansatte og 450 moderne kjøretøy, og har anlegg og avdelinger fra Tana i nord og til Mosjøen i sør.

Kursopplegget
Kursene gjennomføres i regi av SB-skolens egne, godkjente undervisningsplaner. 
Kompetanseheving og felles utfordringer står i fokus. 
Utdanningen består av fem dager à syv timer - tilsammen 35 timer.
Vi arrangerer i hovedsak dagkurs over 5 dager (mandag – fredag), men kveldskurs, kurs over flere enkeltdager og helgekurs over to helger kan også være aktuelt hvis behovet tilsier det.
Ta kontakt med våre opplæringsledere, og vi vil prøve å skreddersy et kursopplegg som er i tråd med dine ønsker

Oppmøte er obligatorisk, men det er ingen eksamen. Alle dagene må tas i løpet av seks måneder, og er en forutsetning for å få fornyet yrkessjåførkompetansen. Gjennomføres ikke utdanningen i løpet av 6 måneder, må hele utdanningen tas på nytt

Kursinnhold (modulene på kurset)

  • Veitransporten og samfunnet
  • Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy
  • Gods- og persontransportens vilkår
  • Gods- og persontransport i praksis
  • Sikker atferd på veien

Opplæringssted: Stormyrveien 3, Bodø

Opplæringsleder: Erling Olaussen

erling.olaussen@nordlandsbuss.no

416 58 172

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!