Vi er miljøfyrtårn!

Vi i Nordlandsbuss er stolte av å være sertifisert som miljøfyrtårn. Det er positivt for deg som passasjer, kunde, ansatt og samarbeidspartner.

Vi i Nordlandsbuss er stolte av å kunne påberope oss tittelen som miljøfyrtårn. Vi arbeider systematisk for å bidra til bærekraftig og miljøvennlig utvikling i hverdagen, og satser på grønn teknologi og økonomi i arbeidet vi utfører. Fra og med 2021 kan vi som en av norges første bussoperatører vise til en hel-elektrisk busspark for rutebusser i Bodø. I tillegg gjør vi små grep hver dag for å leve opp til sertifiseringen som miljøfyrtårn.

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Som Miljøfyrtårn må man dokumentere sin miljøinnsats og vise at man tar samfunnsansvar. Dette innebærer at det må jobbes systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Kravene som må innfris er bransjetilpasset og disse går like mye på krav til arbeidsmiljø som til hvordan man påvirker ytre miljø.

Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde gir mer tilbake til virksomheten og har et generelt lavere sykefravær. Noe som er arbeid og verdier vi i Nordlandsbuss har valgt å satt i høysete. Svært ofte medfører dette arbeidet også effektivisering og lavere driftskostnader for virksomhetene.

Du kan lese mer om miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

Vi er kjempeglade og stolte for å bidra til at transportbransjen beveger seg i en miljøvennlig retning og setter bærekraft på agendaen.