Salten 2021

Her vil du finne informasjon angående Nordlandsbuss sin oppstart av kontrakt Salten fra 01.07.2021.

04.05.202008:54 Martin Overaa

Nordlandsbuss tar over kontrakten for busskjøring i Salten fra 01.07.2021. På denne siden vil vi legge ut informasjon til kommende ansatte i denne kontrakten.

Informasjonen vil være f.eks protokoller fra møter, møtereferater, powerpoints fra fellesmøter, informasjon om bussmateriell etc.

Informasjonen er tiltenkt ansatte hos dagens operatør Boreal Buss som vil være omfattet av virksomhetsoverdragelse til ny operatør - Nordlandsbuss.

7900 Electric articulated, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
Scania Interlink LD
, click to open in lightbox
Scania Higer A30
, click to open in lightbox